Top

Huiswerk Begeleiding

Lukt het niet goed om huiswerk te maken? Wij geven één op één huiswerkbegeleiding in een rustige omgeving.

Zo ziet een middag eruit:
plannen, huiswerk maken, woordjes oefenen en de begeleider overhoort je.

De begeleider ondersteunt uw kind, beantwoordt vragen en overhoort de stof.
Wij begeleiden de opgekregen taken vanuit school.
Bij ons vindt uw kind rust, regelmaat en hulp.
En als het werk klaar is, geeft dat een goed gevoel!