Top

Intakegesprek

Het intakegesprek willen wij houden samen met u en uw kind. Dit gesprek is ter kennismaking en om er achter te komen waar we aan moeten werken. Zodat wij een helder beeld krijgen van de te versterken punten. De mening van uw kind en zijn of haar gevoel en ervaringen vinden wij hierbij erg belangrijk.

Wij zijn er om uw kind te helpen. Wij denken dat rust en regelmaat de sleutelwoorden zijn voor de oplossing van veel problemen. Soms zorgt de juiste sfeer voor een perfecte werkomgeving, dit geeft net die ene klik die nodig is. 

Tevens hebben wij gevarieerde materialen en methodes, waardoor we een precies op elk kind afgestemd programma bieden.

Voor de bijles komt uw dochter of zoon standaard 2 keer per week of indien gewenst vaker. Indien er een les uitvalt door afwezigheid van uw kind, is er de daarop volgende week een dubbele les, zodat uw kind op schema blijft.

Als u wenst dat we met de leerkracht contact opnemen om te informeren hoe de leerkracht de te versterken punten ziet, hoeft u dat alleen maar even kenbaar te maken aan ons.